Путивльський краєзнавчий збірник: Випуск 6

Збірник наукових статей

Суми: ВТД «Університетська книга»,  2010. – 534 с.: іл.8 с.

Тираж: 300 прим.

У шостому  випуску пропонуються матеріали, серед яких наукові статті вітчизняних, російських, молдавських науковців та краєзнавців.

Традиційно збірник містить дослідження природничого, археологічного, топонімічного, мистецтвознавчого напрямів тощо. Зацікавлять читача матеріали, присвячені окремим періодам з історії краю. Зокрема, на сторінках щорічника висвітлюються маловідомі  події «Смути», Української народно-демократичної революції, до часів Великої Вітчизняної війни повертають нас спогади земляків.

Багатством історичного матеріалу, різноманітністю тематики відрізняються опубліковані  джерела.    Уперше у збірці представлені републікації з журналів та інших видань другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.

Вы находитесь: