Путивльський краєзнавчий збірник: Випуск 5

Збірник наукових статей
Суми: ВТД «Університетська книга»,  2009. – 320 с.: іл.4 с.
Тираж: 300 прим.   

На сторінках п’ятого  випуску «Путивльського краєзнавчого збірника» публікуються 32 наукові статті.    Їх автори – науковці та краєзнавці з України, Росії, Молдови.

Для істориків та краєзнавців Путивльщини 2009-й рік знаменний  двома ювілейними датами – 90-річчям заснування Путивльського краєзнавчого музею і 175-річчям від дня народження першого історика та краєзнавця міста Путивля І.М. Рябініна.    Тому проблематика наукових матеріалів щорічника тісно пов’язана з цими ювілеями. Статті присвячені музеєзнавству,  різним аспектам історико-краєзнавчих досліджень.

Увазі читачів пропонуються матеріали, що знайомлять з археологією, топонімікою, церковною історією регіону, дослідженнями мистецтвознавчого та природничого напрямків тощо. Зокрема, це статті про путивльську династію київських князів, путивльське козацтво, роль міста у Смоленській війні 1632-1634рр., у яких висвітлюються маловідомі факти з історії краю.

Велика група публікацій присвячена історії розвитку та сучасному стану музейної справи в районі. Серед них – результати досліджень фондової колекції Державного історико-культурного заповідника у м. Путивлі.

Вы находитесь: