Путивльський краєзнавчий збірник: Випуск 4

Збірник наукових статей
Суми: ВТД «Університетська книга»,  2008.  – 262 с.: іл. 4 с.
Тираж: 300 прим.   

Увазі читачів пропонується четвертий випуск «Путивльського краєзнавчого збірника».

Для участі у збірнику залучені науковців та краєзнавців з Києва, Чернігова, Курська, Сум, Конотопа, Глухова, Шостки та Путивля.
Більшість матеріалів присвячені історії Путивльщини та Чернігово-Сіверщини. Є також наукові дослідження, що відносяться до окремих питань нашої спільної національної історії.

В книзі представлені  цікаві матеріали з історії соціально-економічного, громадсько-політичного та культурного життя Путивльщини.   Продовжується публікація нарисів з історії міст і сіл, матеріалів про видатних представників нашого краю. Значної уваги приділено давній історії краю (праці з археології та топоніміки).

В цьому випуску читачі знову матимуть можливість ознайомитись з раніше не публікованими  джерелами XVII-XXст. (матеріалами з фондів Державного історико-культурного заповідника у м. Путивлі,  Держархівів Сумської та Курської областей).
На сторінках видання є спогади  наших  земляків  про  події Української національно-демократичної революції 1917-1920 рр. та голодомор 1932-1933 рр., праці з церковної історії.

Вы находитесь: