Путивльський краєзнавчий збірник: Випуск 3

Збірник наукових статей
Суми: ВТД «Університетська книга»,  2007. – 286 с.
Тираж: 300 прим.

Державний історико-культурний заповідник у м. Путивлі пропонує читачеві третій випуск «Путивльського краєзнавчого збірника».
У цьогорічному доробку представлені матеріали науковців з Києва, Харкова,    Сум, Глухова,    Шостки,      Путивля,         с.  Сніжки (Буринський  р-н), Батурина, а також Курська.

Ряд статей знайомлять з результатами археологічних досліджень на території історичних міст України – Путивля, Глухова, Батурина.
На сторінках  збірника є цікаві матеріали, присвячені діяльності відомих у свій час особистостей, життя яких було пов’язане з Путивльщиною. Значна увага приділяється історичному минулому сіл рідного краю.

Продовжується традиція публікації архівних документів та матеріалів на їх основі.  Зацікавлять читачів мистецтвознавчі та етнографічні дослідження.
Запропоновані у збірнику наукові матеріали містять маловідомі та зовсім невідомі факти з минувшини Посейм’я, залишаючи чималі можливості як для поглибленого розкриття порушених  питань, так і для розширення історико-краєзнавчої тематики.

Вы находитесь: