Путивльський краєзнавчий збірник: Випуск 2

Збірник наукових статей
Суми: «Видавництво «МакДен», 2005. – 224 с.
Тираж: 100 прим.                   

Другий випуск – логічне продовження краєзнавчих пошуків, розпочатих у першому випуску. Серед запропонованих матеріалів – цьогорічний доробок наукових співробітників заповідника, праці  науковців та краєзнавців з Києва, Курська, Сімферополя, Сум, Глухова, Шостки.

Тематика публікацій різноманітна. Давня  історія краю висвітлюється в працях по топоніміці та археології. Є матеріали, присвячені церковний історії, зокрема, досить відомому і шанованому образу Молчанської Богородиці. Не залишилась поза увагою авторів історія окремих населених пунктів Путивльського району. Багатьох краєзнавців зацікавлять документи з історії краю XVII ст., що публікуються вперше.

Чимало статей висвітлюють історію Путивльщини середини XIX – початку ХХ ст. Серед запропонованих є  теми, які раніше майже не досліджувались.  Передусім - це історія Путивльського дворянства.  Наші  російські колеги надіслали ряд публікацій, де використані маловідомі матеріали Держархіву Курської області, що стосуються різних сторін історичного розвитку колишнього Путивльського повіту.

Не оминули автори і такі трагічні теми, як голодомор та період фашистської окупації. Декілька статей присвячені  історичному минулому суміжних з сучасною Путивльщиною територій. Крім того, в збірнику містяться публікації про талановитих земляків, які своєю діяльністю, творчими здобутками уславили наш край.

Вы находитесь: