Путивльський краєзнавчий збірник: Випуск 1

Збірник наукових статей
Суми: «Видавництво «МакДен», 2005. – 224 с.
Тираж: 100 прим

У пропонованому збірнику робиться спроба висвітлити деякі невідомі та маловідомі сторінки нашої минувшини, зробити їх доступними для більш широкого загалу.

Авторами матеріалів даного збірника є співробітники Державного історико-культурного заповідника у м. Путивлі, а також інші краєзнавці з Путивля, Сум, Глухова, Шостки.

Статті і повідомлення стосуються історії, археології, етнографії, культури рідного краю, пам’яткознавчих та музеєзнавчих проблем. Хронологічні рамки матеріалів – від давнини до сьогодення. Територіально запропоновані наукові дослідження охоплюють не тільки Путивльшину у сучасних її межах, а й у межах, які існували на різних етапах історії, а також суміжних територій, доля яких так чи інакше пов’язана з історією Путивльщини.

Вы находитесь: