Місто над Сеймом

Суми: ПВП «Видавничий будинок «Еллада», 2007, - 8 с.
Укладач: Тупик С.В.
Фото: Кобзарьов С.М., Лях В.І.
Тираж: 2000 прим.

Буклет знайомить з історичним минулим краю, розповідає про основні об’єкти екскурсійного показу заповідника.

Вы находитесь: