Конференції

проведені на базі ДІКЗ:

- науково-практична конференція «Давньоруське місто Путивль» – 1988 рік;
- науково-практична конференція «850-річчя першої літописної згадки про місто Путивль» – 1996 рік;
- наукова конференція «Життя як подвиг» (до 100-річчя від дня народження С.В. Руднєва – 1999 рік;
- науково-практична конференція «Рябінінські читання» – 2004, 2009 роки;
- міжнародна наукова конференція «Слово о полку Ігоревім» та його епоха» (спільно з Сумським державним педуніверситетом) – 2000, 2003, 2005, 2007 роки;
- церковно-історична конференція «М.Ф. Берлинський – історик, педагог, релігійний діяч» – 2009 рік.


Конференції за участю співробітників ДІКЗ:

- VI Всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства – Луцьк, 1993 рік;
- Міжнародна археологічна конференції студентів та молодих вчених – Київ, 1997 рік;
- Сумська історико-краєзнавча конференція – 1999, 2003, 2004, 2007 роки;
- Науково-практична конференція «Петровські читання» – Суми, 2006 рік;
- Науково-практична конференція «Сіверщина в історії України» – Глухів, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2012 роки;
- Міжнародна науково-практична конференція «Глинська пустинь – святиня Православ’я» – Глухів, 2007 рік;
- Міжнародна науково-практична конференція «Діяння святителя Димитрія Ростовського (Данила Туптала) і традиції православного світосприйняття» – Глухів, 2007 рік;
- Науково-практична конференція «Старожитності Чернігово-Сіверської землі в загальноєвропейській культурній спадщині» – Чернігів, 2008 рік;
- Науково-практична конференція «Православна Україна: історія, сучасність, перспективи» – Глухів, 2008 рік;
- Науково-практична конференція «Могилянські читання» – Київ, 2008 рік;
- Всеросійська науково-практична конференції «П’яті Даміановські читання» – Курськ, 2008, 2009, 2010 роки;
- Міжнародна наукова конференція «Середньовічне місто Південно-Східної Русі» – Курськ, 2009 рік;

- Міжнародна науково-практична конференція "Партизанський рух у роки Великої Вітчизняної війни1941-1945 рр. і його значення в патріотичному вихованні студентської молоді"- Глухів, 2011 рік;

VIII Всеросійська науково-освітня конференція "Знаменські читання"– Курськ, 2012 рік.

 

 

Вы находитесь: