Конференції

проведені на базі ДІКЗ:

- науково-практична конференція «Давньоруське місто Путивль» – 1988 рік;
- науково-практична конференція «850-річчя першої літописної згадки про місто Путивль» – 1996 рік;
- наукова конференція «Життя як подвиг» (до 100-річчя від дня народження С.В. Руднєва – 1999 рік;
- науково-практична конференція «Рябінінські читання» – 2004, 2009 роки;
- міжнародна наукова конференція «Слово о полку Ігоревім» та його епоха» (спільно з Сумським державним педуніверситетом) – 2000, 2003, 2005, 2007 роки;
- церковно-історична конференція «М.Ф. Берлинський – історик, педагог, релігійний діяч» – 2009 рік;
- Всеукраїнська археологічна конференція, присвячена 100-річному ювілею від дня народження В.А. Іллінської «Варвара Іллінська – видатна дослідниця Скіфії» - 2020 рік;
- Міжнародна конференція «Воєнні злочини та злочини геноциду в локальному вимірі» - 2021 рік.конференції за участю співробітників ДІКЗ:

- VI Всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства – Луцьк, 1993 рік;
- Міжнародна археологічна конференції студентів та молодих вчених – Київ, 1997 рік;
- Сумська історико-краєзнавча конференція – 1999, 2003, 2004, 2007 роки;
- Науково-практична конференція «Петровські читання» – Суми, 2006 рік;
- Науково-практична конференція «Сіверщина в історії України» – Глухів, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2012 роки;
- Міжнародна науково-практична конференція «Глинська пустинь – святиня Православ’я» – Глухів, 2007 рік;
- Міжнародна науково-практична конференція «Діяння святителя Димитрія Ростовського (Данила Туптала) і традиції православного світосприйняття» – Глухів, 2007 рік;
- Науково-практична конференція «Старожитності Чернігово-Сіверської землі в загальноєвропейській культурній спадщині» – Чернігів, 2008 рік;
- Науково-практична конференція «Православна Україна: історія, сучасність, перспективи» – Глухів, 2008 рік;
- Науково-практична конференція «Могилянські читання» – Київ, 2008 рік;
- Всеросійська науково-практична конференції «П’яті Даміановські читання» – Курськ, 2008, 2009, 2010 роки;
- Міжнародна наукова конференція «Середньовічне місто Південно-Східної Русі» – Курськ, 2009 рік;
- Міжнародна науково-практична конференція "Партизанський рух у роки Великої Вітчизняної війни1941-1945 рр. і його значення в патріотичному вихованні студентської молоді"- Глухів, 2011 рік;
- VIII Всеросійська науково-освітня конференція "Знаменські читання"– Курськ, 2012 рік.
- Третя наукова конференція «Чернігівщина і чернігівці часів Української революції 1917 – 1921 років» (м. Чернігів)  (2013);
- «Нетлінне «Слово…» (м. Новгород-Сіверський) (2014, 2019);
- «Наївне мистецтво в контексті художньої культури ХХ-ХХІ століть» (м. Суми) (2017);
- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сумські історико-краєзнавчі студії» (м. Суми) (2020);
- Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська археологія: здобутки сучасний стан та перспективи» (м. Суми) (2020);
- «ХХ, ХХІІ, ХХV Міжнародні  Слобожанські читання»  (м. Харків)  (2016, 2018, 2021);
- наукова конференція «ХІV, ХVІ, ХVІІ Батуринські читання»  (2016, 2019, 2021);
- наукова конференція «ІІІ – ХІ Конотопські читання» (щорічно);
- Всеукраїнська науково-практична конференція «Сіверщина в історії України» (м. Глухів) (щорічно)

тр

 

Вы находитесь: